Vizija

Optimalne rešitve za večji poslovni uspeh. Individualen pristop, vrhunska strokovnost in partnerski odnos so naša vodila pri uresničevanju vizije.

Pristop

Individualen pristop in rešitve, prilagojene vašemu podjetju in vaši organizacijski kulturi. Rešitve iščemo in implementiramo v partnerskem odnosu z vami, kar je zagotovilo uspeha projektov, ki jih izvajamo. Pri izvedbi projektov črpamo najnovejša spoznanja s področja prodaje, vodenja in kadrovanja, zato v projekte po potrebi vključujemo zunanje sodelavce in strokovnjake, specialiste na določenih področjih. Tako vam zagotavljamo vrhunsko kvaliteto in optimalno prilagoditev rešitev vašim potrebam.

Zagotovilo kakovosti

Vsem udeležencem naših projektov ves čas trajanja projekta in 3 mesece po zaključku nudimo brezplačno elektronsko in telefonsko svetovanje.

Kdo smo StepUp3?

Naša ekipa je tu zato, da skupaj najdemo najboljše rešitve. Za vas. Za vaše podjetje. Druži nas strast do dela, učinkovitosti in iskanja pristopov za izjemne rezultate.

  • Svetovalec, moderator, trener

    Navdušenec na temo osebnostne rasti, novih metod in pristopov do osebnostnega razvoja in doseganja osebne in poslovne odličnosti, izhaja iz poslovnega/ITK sveta. V zadnjih 5 letih se je specializiral na področjih prodaje, prodajne komunikacije, odnosa do strank, prodajnih klicev in vodenja prodajnih skupin. Certificiran je za uporabo in interpretacijo orodja SDI – Strength Deployment Inventory®. Izobraževalne in svetovalne projekte izvaja tako v Sloveniji, kot v tujini v 4 jezikih: slovenščini, hrvaščini, italijanščini in angleščini.

  • Samostojna svetovalka

    Samostojna svetovalka in trenerka, prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. Zadnjih 10 let se največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin, nagrajevanju, ocenjevanju delovne uspešnosti in implementaciji modela kompetenc. Certificirana je za uporabo in interpretacijo orodja SDI – Strength Deployment Inventory®. Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic.

Mednarodne mreže partnerjev

Naši sodelavci

mag. Vesna Vižintin Šporn

mag. Vesna Vižintin Šporn, univ. dipl. prav. se že 10 let aktivno ukvarja z delovnim pravom kot tudi s širšim civilnim področjem. Zlasti se specializira za področje delovnega prava v javnem sektorju s poudarkom na javnih zavodih, aktivna pa je tudi kot svetovalka podjetjem v gospodarskem sektorju. Njen pristop je svež in usmerjen zlasti v pragmatične rešitve, ki zadostijo pravnim normam in so hkrati do delodajalcev prijazne in enostavne za uporabo.

Njen moto je “Pravo je orodje in ne ovira!”

Polona Zupančič

Polona Zupančič, univ.dipl.ekon., predavateljica, moderatorka, mediatorka in SDI®trener
Polona Zupančič ima 13 let izkušenj s področja mednarodne trgovine (Iskra Commerce- izvoz Daljni vzhod, zastopstvo koncerna Swedish Match in distribucija na slovenskem in hrvaškem trgu) in 15 let s področja trženja in izvedbe izobraževalnih storitev. Je habilitirana predavateljica na VSŠ za ekonomiko in management. Avtorica priročnika 1:0 za nabavnika (Planet GV, 2008) in soavtorica priročnika ZEN vodenja (Verlag Dashofer)

Milan Vujasinovič

Milan Vujasinovič, vodja projektov na Inštitutu za nevrolingvistično programiranje kot trener izvaja treninge doma in v tujini. Na NLP Academy sodeluje kot trener asistent na treningih, ki jih vodi dr. John Grinder skupaj s Carmen Bostic St Claire in Michael Carrollom. V letu 2007 je bil edenizmed štirih trenerjev, ki je asistiral na celotnem Treningu za trenerje (tudi evalviral udeležence na izpitnem delu treninga), v letu 2008 kot trener asistent sodeluje z Johnom na 4 treningih: NLP praktiku, New Code NLP praktiku, Treningu za NLP trenerje in Treningu za New Code NLP trenerje.