Da bo kadrovska funkcija ustrezen sogovornik poslovni, mora najprej zagotoviti brezhibno procesiranje in analizo informacij. Odgovori na vprašanja, kot so ali je fluktuacija v podjetju velika in ali je to za poslovanje dobro ali slabo, so vstopni vizum kadrovske funkcije v sejne sobe uprav in vodstev podjetij.

Če podjetje nima trdne strategije razvoja in rasti, se to šteje kot resno poslovno tveganje. Zelo pogosto pa se na teme, povezane z zaposlenimi, podjetja v najboljšem primeru odzovejo taktično, le redko pa premišljeno in strateško.

Neotipljivi kapital napoveduje prihodnjo rast

Neotipljivi kapital postaja vse bolj pomemben dejavnik razvoja in preživetja podjetij. Pogosto je celo bolj pomemben dejavnik kot otipljivi, trdi kapital, saj otipljivi kapital pripoveduje o preteklosti podjetja, medtem ko neotipljivi napoveduje prihodnost. Še pred 25 leti so otipljivi viri znašali okoli 60 odstotkov vrednosti ameriških podjetij, leta 1998 samo še 15 odstotkov; leta 2002 so na primer neotipljivi viri znašali 93 odstotkov vrednosti Pfizerja in 86 odstotkov vrednosti Microsofta.

Podobno so raziskave pokazale na močno povezanost med zavzetostjo zaposlenih in dobičkonosnostjo, v zadnjem času vse več raziskav kaže tudi na močno medsebojno odvisnost med sodobno organizacijsko kulturo in praksami vodenja ter dobičkonosnostjo podjetja. Razlika v rasti podjetij z bolj tradicionalno in podjetij s sodobno organizacijsko kulturo je tudi do tisočodstotna!  Pa vendar: če podjetja svoj otipljivi kapital zavarujejo z ograjami, alarmi in varnostniki ter ga pazljivo, strateško investirajo, kaj storijo za plemenitenje in zadržanje neotipljivega kapitala?

Razlika v rasti podjetij z bolj tradicionalno in podjetij s sodobno organizacijsko kulturo je tudi do tisočodstotna!

Strateška vloga kadrovske funkcije

V času, ko pomanjkanje ustreznih kandidatov na trgu zaposlovanja ni več le grozeča napoved, ampak za večino podjetij že boleča realnost, je strateško obravnavanje neotipljivega kapitala nuja, česar pa se večina podjetij še vedno ne zaveda ali pa ne zna poiskati ustrezne rešitve. Tako se večina kadrovskih služb še vedno ukvarja z zbiranjem podatkov in izpolnjevanjem obrazcev, v organizaciji pa je med strategijo podjetja in ravnanjem z zaposlenimi velika luknja. In s tem priložnost, da jo nekdo zapolni.

Kadrovska strategija mora priti odznotraj, iz podjetja, in če naj bo uspešna, mora biti tesno povezana s poslovno strategijo. V nekaterih podjetjih so v preteklosti razvili dve vzporedni strategiji, poslovno in kadrovsko, ki pogosto nista imeli veliko skupnih točk. Kadrovska strategija naj izhaja iz poslovne in naj jo podpira, saj je brez ustrezne kadrovske zasedbe in ustreznega razvoja zaposlenih poslovno strategijo težko ali nemogoče uresničiti.

Spoznajte podjetje, bodite pripravljeni

Primarna vloga vodstva podjetja je zastaviti ustrezno poslovno strategijo in poskrbeti za njeno uresničitev. Primarna vloga kadrovskega direktorja pa je zagotoviti jasen pristop podjetja na štirih glavnih področjih: zaposlovanju, nagrajevanju, razvoju in zavzetosti zaposlenih. Kadrovska strategija mora biti usklajena s poslovno, vodstvo pa jo mora brezkompromisno podpreti.

Da bo kadrovska funkcija ustrezen sogovornik poslovni, mora najprej zagotoviti brezhibno procesiranje in analizo informacij. Ali veste, koliko vas stanejo bolniške odsotnosti zaposlenih in neustrezen program zmanjševanja bolniške odsotnosti? Poznate realne stroške vaše metode zaposlovanja in sistema vpeljevanja novozaposlenih? Je fluktuacija v vašem podjetju velika in ali je to dobro ali slabo za vaše poslovanje? Ali je vaš sistem nagrajevanja ustrezen in kaj pomeni zaposlenim? Je motivirajoč ali le administrativna naloga vodje? Odgovori na ta vprašanja so vstopni vizum kadrovske funkcije v sejne sobe uprav in vodstev podjetij.

Tehnologija nadomešča klasične kadrovnike

V prihodnjih nekaj letih bomo priča tektonskim premikom na kadrovskem področju. Sodobna tehnologija omogoča, da zaposleni sami izvajajo večji del administrativne kadrovske funkcije: samopostrežni terminali za vnos in obdelavo podatkov že zamenjujejo kadrovske strokovnjake. Ta proces se bo še nadaljeval in samo administrativna kadrovska funkcija bo sčasoma postala nepotrebna ali vsaj precej obrobna.

Bo kadrovska funkcija izumrla kot dinozavri? Bo ostala žrtev ali pa bo postala junak, ki bo prevzel nadzor nad svojo usodo, premagal zmaje pred vrati sejne sobe uprave in podjetju zagotovil potrebne vire za uresničitev sanj?

Nasvet: Trije koraki strateške kadrovske funkcije

  • Brezhibna administrativna funkcija – dnevno procesiranje in analiza podatkov.
  • Načrtovanje ustrezne kadrovske strategije: izhaja naj iz poslovne strategije in naj bo z njo prepletena.
  • Uvedba strategije: svetovalna funkcija vodjem in vodstvu ter tehnična izvedba.