Suzana Ester Car

univ. dipl. soc., svetovalka, moderatorka, certificirana SDI® trenerka, izvajalka delavnic in treningov

Samostojna svetovalka in trenerka, prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. Najboljše zahteva od sebe in od udeležencev svojih delavnic.

S razvojem ljudskih potencialov se je pričela ukvarjati pred 13 leti v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble kot asistentka prodaje nacionalnemu menedžerju. Pet let je bila na vodilnem delovnem mestu na področju razvoja ljudi v Bolnišnici Golnik—Kliniki za pljučne bolezni in alergijo, kjer je s projektom krožkov kakovosti prejela prvo nagrado za najboljši HRM projekt  in srebrno priznanje za inovacijo Združenja za kakovost Gorenjske ter priznanje TOP 10 s področja izobraževanja. Med prvimi v Sloveniji je vpeljala mednarodni standard s kadrovskega področja Vlagatelji v ljudi (Investors In People). Kasneje se prvenstveno ukvarjala z izvedbo delavnic s področja vodenja in komuniciranja, s sistemi ocenjevanja in nagrajevanja, vpeljavo letnih razvojnih pogovorov in kompetenčnih profilov. Bila je vodja projekta prve slovenske raziskave s področja organizacijske kulture.

Kot samostojna svetovalka se zadnjih 10 let največ posveča razvoju kompetenc in osebnemu razvoju. Na področju svetovalnih projektov pa letnim razvojnim pogovorom, nagrajevanju, ocenjevanju delovne uspešnosti, implementaciji modela kompetenc ter učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju. Projekt vpeljave sistema nagrajevanja, ki ga je izvedla v JZ Lekarna Ljubljana, je prejel priznanje HRM projekt 2009, ki ga podeljuje Planet GV.

Delavnice med drugim izvaja za Založbo Forum Media, Center za poslovno usposabljanje pri Gospodarski zbornici, na Upravni akademiji pri Ministrstvu za javno upravo in v številnih podjetjih.

Pri delu izhaja iz najnovejših spoznanj na področju organizacijske kulture, strateških intervencij (Strategic Interventions) in uporablja prvine nevrolingvističnega programiranja. Certificirana je za uporabo in interpretacijo orodja SDI – Strength Deployment Inventory®. Je avtorica številnih člankov s področja vodenja, organizacijske kulture, motiviranja in komuniciranja.

Suzana Ester Car