Projekt 

 

Tobačna Ljubljana

Projekta “360° povratne informacije” smo se lotili tako, da smo upoštevali trenutno organizacijsko kulturo in usmeritve podjetja v prihodnosti. Vprašalnike smo izdelali skupaj z delovno skupino zaposlenih v skupini Tobačna Ljubljana. Namen projekta povratna informacija je bil spodbuditi lastno odgovornost zaposlenih za svoj nadaljnji osebni razvoj v obliki predloga usposabljanj, coachinga oz. drugih oblik razvoja. Povratne informacije smo prostovoljnim udeležencem projekta podali osebno in v zaupnem okolju. Projekt smo nato ponovili še dvakrat.

2015