Suzana izhaja iz globokega razumevanja kadrovskega področja in te veščine spaja s sposobnostjo izvedbe resnično učinkovitega strateškega timskega dela.