Projekt 

001 

Outfit7

V podjetju Outfit7 si od začetka prizadevajo za ustvarjanje sodelovalne organizacijske kulture, ki bi povezala zaposlene, delovne skupine, dobavitelje, stranke ter poslovne partnerje. Prvotna želja, da bi s sinergijami ustvarili učinkoviteje opravljeno delo ter zadovoljstvo vseh vpletenih, se je udejanjila tudi v praksi. Ponosni smo, da nam je z licenčnim programom inštituta Arbinger iz ZDA uspelo, da so postali deli usposabljanja popolnoma “nepotrebni”, saj je prevladal sodelovalni način dela. Poleg usposabljanja izvajajo za vse zaposlene v podjetju obdobno tudi druge programe in dejavnosti, ki spodbujajo zaposlene, da naučeno znanje uporabijo v praksi.

2015