Osebni stil in 7 jezikov vodenja

Na področju vodenja ne obstajajo enkratni recepti, ki veljajo za vse situacije in vse organizacije. Tako kot so različne situacije in sodelavci, ki jih vodite, ste drugačni tudi vi. Najdite svoj osebni stil vodenja in glede na situacijo izberite ustrezni stil. Prepoznajte svoje sodelavce in jih vodite v “njihovem jeziku”. Za večjo uspešnost in učinkovitost.

3 jeziki motiviranja

Je sploh možno motivirati druge? Zakaj (ne)? Spoznajte nekaj najpogostejših mitov motiviranja in se naučite motivirati svoje sodelavce v 3 različnih jezikih.

3 jeziki motiviranja v javnem sektorju

Je sploh možno motivirati druge? Zakaj (ne)? e možno sodelavce motivirati v javnem sektorju? Spoznajte nekaj najpogostejših mitov motiviranja v javnem sektorju in se naučite motivirati svoje sodelavce v 3 različnih jezikih.

7 dežel odnosov v vodenju

Odnosi postavijo temelj vodenja: temelj je ali pa ga ni. In brez temelja je nemogoče zgraditi uspešno zgodbo. Spoznajte svoje sodelavce skozi njihove vrednote na drugačen način in postavite trdne temeljen za uspešno zgodbo.

Kako iz sodelavca postati vodja

Dolga leta ste bili sodelavci, sedaj pa ste ali boste postali vodja. Kaj se spremeni in kaj ostane enako? Spoznajte 5 korakov, ki vas bodo pripeljali od sodelavca do vodje in vam pomagali postaviti avtoriteto vodje.

Pomen in vloga letnih pogovorov v vodenju

So letni pogovori modna muha, odsev preteklosti ali kaj tretjega? Spoznajte nekaj mitov o letnih pogovorih, najpogostejše pasti in nekaj učinkovitih nasvetov za uspešne in učinkovite letne pogovore. Naj tudi za vas letni pogovor postane eno močnejših orodij vodenja.

Konflikt kot zlata priložnost v vodenju

Uporabite konflikt kot zlato priložnost za boljše odnose na delovnem mestu in postanite še boljši vodja. Konflikt ni nič drugega kot znak, da ste z nečim prizadeli vrednote vaših sodelavcev. Odkrijte katere in kako, ter kako do boljših odnosov in uspešnejšega vodenja.

Strategije in tehnike reševanja konfliktnih situacij v vodenju

Konflikti lahko končajo vašo kariero, vplivajo na rezultate vašega dela ali dela vašega tima. Z uporabo pravih strategij in tehnik pa lahko konflikt postane korak na poti do boljšega vodenja,  (poslovnega ali osebnega) odnosa in do boljših rezultatov.

Učinkovito izvajanje letnega pogovora

Se tudi vam včasih zdi, da letni pogovori nimajo pravih rezultatov? Spoznajte zakonitosti učinkovitih in uspešnih letnih pogovorov, temeljnih pogojev za to in “majhne skrivnosti velih mojstrov” izvajanja uspešnih letnih pogovorov.

Učinkovito izvajanje ocenjevalnega pogovora

Ocenjevanje delovne uspešnosti je večkrat prekletstvo kot orodje motivacije. Pogosto so vir nevoščljivosti, težav in pravih izzivov za vodje, ki skušajo krmariti po razburkanem morju ocenjevanja delovne uspešnosti. Spoznajte mite ocenjevanja delovne uspešnosti in najdite pravo rešitev za vašo situacijo in vaš tim.

Ocenjevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju: je možno ujeti ravnovesje med zadovoljnimi delavci in nadrejenimi?

Ocenjevanje delovne uspešnosti je večkrat prekletstvo kot orodje motivacije. Pogosto so vir nevoščljivosti, težav in pravih izzivov za vodje, ki skušajo krmariti po razburkanem morju ocenjevanja delovne uspešnosti. Spoznajte mite ocenjevanja delovne uspešnosti in najdite pravo rešitev za vašo situacijo tako, da bo ocenjevanje delovne uspešnosti doseglo svoj namen in bodo vaši sodelavci zadovoljni.

Učinkovito motiviranje sodelavcev

Je sodelavce sploh možno motivirati? Spoznajte zanimiv svet motiviranja, različne tehnike in pristope v motiviranju in ugotovite, kaj motivira vas. In seveda vaše sodelavce. Da boste lažje in hitreje prišli do pravih rezultatov.

Obvladovanje stresa v vodenju

Marsikateri vodja se pogosto srečuje s stresnimi situacijami in stresom. S čimer načeloma ni nič narobe, saj je stres odgovor našega telesa na zoprno ali problematično situacijo. Kako torej obvladati stres in ga upravljati tako, da nam pomaga doseči želeni rezultat?

Vloga vodje pri učinkovitem in uspešnem vpeljevanju sprememb I., II.

Da so spremembe naša stalnica že vemo. Kakšna je vloga vodje v procesih uvajanja sprememb, kako vodja lahko doprinese k hitrejšemu in bolj učinkovitemu uvajanju sprememb in česa nikakor ne sme storiti? Pet faz in tri zakonitosti krivulje sprememb, kdo so  »uporniki«, »nezaupljivci« in »implementatorji« ter kako jih aktivirati za implementacijo sprememb. Spoznajte dve najučinkovitejši orodji za hitro uvajanje sprememb in jih uporabite v praksi za uspešno in učinkovito upravljanje sprememb.

Upravljanje sprememb

Nenehno uvajanje sprememb lahko pomaga vaši organizaciji preživeti in uspeti. Lahko pa je hitra pot navzdol. Koliko sprememb je še dobro in kdaj je preveč? Spoznajte pet faz in tri zakonitosti krivulje sprememb, prepoznajte »upornike«, »nezaupljivce« in »implementatorje« ter kako jih aktivirati za uvedbo sprememb. Uporabite najučinkovitejši orodji za hitro uvajanje sprememb in jih uporabite v praksi za uspešno in učinkovito upravljanje sprememb.

Sodelovalni jezik vodenja

V vodenju poznamo različne stile in pristope. Spoznajte kako s sodelovanjem z vašimi sodelavci dosegati še bolje rezultate, oblikovati uspešnejše odnose in postati pravičen vodja.

Finančno nagrajevanje: od mita o motiviranju do sodobne realnosti

Raziskave v zadnjem času vodjem, lastnikom podjetij in kadrovskim službam zastavljajo zanimive izzive. Odkrijte, kdaj uporabiti korenček in palico in zakaj več ne delujeta. Naj vam sodobni trendi v svetu na tem področju pomagajo najti najuspešnejšo formulo za vaš uspeh.

Mit ali resničnost: je ocenjevanje delovne uspešnosti lahko konstruktivno?

Ocenjevanje delovne uspešnosti pogosto v organizaciji povzroči več vznemirjenja kot motivacije. Na delavnici spoznajte, na kakšen način lahko znotraj okvirov nagrajevanja v vaši organizaciji kot vodja izkoristite ocenjevanje delovne uspešnosti kot orodje za motivacijo in rast.

Ciljno vodenje: z energijo postavljanja ciljev do večje poslovne uspešnosti

Ciljno vodenje ni čarobna palčka, ki bo rešila vse vaše težave. Večino pa. Z uporabo psihologije in pomena postavljanja ciljev, 6 elementov in 5 korakov ciljnega vodenja do večje poslovne uspešnosti in učinkovitosti.

Trening obvladovanja težavnih situacij in ljudi v vodenju

Tako kot svojo fizično kondicijo lahko pridobite in vzdržujete s fizičnim treningom, lahko svoje veščine krepite s psihičnim treningom. Pomagamo vam pridobiti ali ohraniti kondicijo za obvladovanje težavnih situacij in ljudi.

Čustvena in socialna inteligentnost v vodenju

Že dolgo vemo, da je inteligenčni količnik (IQ) le pogoj in nikakor vzrok za uspeh. Sodobne raziskave kažejo, da sta socialna (SQ) in čustvena (EQ) inteligentnost veliko pomembnejša dejavnika uspeha. Katera področja pokrivata in kako izboljšati svoji SQ in EQ v vodenju?

Pomen povratne informacije (kritike in pohvale) v vodenju

Z zavezanimi očmi težko zadanete koš, če vas nekdo s pravočasno in jasno povratno informacijo ne usmerja v pravo smer, kar bodo udeleženci izkusili na lasti koži. S primerno, pravočasno in profesionalno podano povratno informacijo “odvežite oči” vašim sodelavcem in postanite še bolj učinkoviti pri doseganju rezultatov in poslovne uspešnosti, obenem pa izboljšajte vaše medosebne odnose.

Spremljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti: od mita do realnosti

Spoznajte mite o ocenjevanju delovne uspešnosti in pokukajte v prihodnost: priprava na ocenjevanje delovne uspešnosti, tipične napake in kako jih premostiti, pogovor o oceni delovne uspešnosti, podajanje konstruktivne povratne informacije

Postopek zaposlitve in možnost prekinitve delovnega razmerja: od mitov do sodobne sodne prakse

Na področju zaposlovanja, zlasti pa morebitnega odpuščanja sodelavcev obstaja precej polresnic in mitov. Seznanite se s tem, kaj mora vodja vedeti o zaposlovanju in o prekinitvi delovnega razmerja, kaj lahko stori predno predlaga prekinitev ter na podlagi aktualne sodne prakse sprejmite ukrepe, ki bodo v korist vašega podjetja, sodelavca in vašega tima.

Postopek zaposlitve in možnost prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju: od mitov do sodobne sodne prakse

Na področju zaposlovanja, zlasti pa morebitnega odpuščanja sodelavcev obstaja precej polresnic in mitov. Seznanite se s tem, kaj mora vodja vedeti o zaposlovanju in o prekinitvi delovnega razmerja, kaj lahko stori predno predlaga prekinitev ter na tej podlagi sprejmite ukrepe, ki bodo v korist vašega sodelavca, tima in javnega zavoda / sektorja / upravne enote oz. druge organizacije iz javnega sektorja.

Mojster vodenja: I., II.

Mojster vodenja je vodja, ki se v stilu vodenja in komuniciranju zna prilagoditi svojim sodelavcem in “govoriti v njihovem jeziku”. Kakšne jezike poznamo in kako jih govoriti v primerni situaciji in s pravo osebo. Intenzivno usposabljanje s treningom za vodje, ki želijo več.

Konflikti v delovnem okolju

Konflikti so del naše realnosti tudi  v delovnem okolju. Navadno nam povzročajo glavobole, znižujejo našo učinkovitost in poslovno uspešnost, lahko pa vas celo ustavijo na vaši začrtani karierni poti. Na delavnici bomo našli odgovore na vprašanji, kaj kot vodja lahko in kaj morate storiti v takšni situaciji.

Timski pristopi k reševanju problemov

Delo v timu je ena najdražjih in obenem najbolj učinkoviti oblik dela. Kako k reševanju problemov lahko pristopimo kot tim in uporabimo sinergije tima, ko 1+1 postane 5.

Pomen in vloga letnih pogovorov v vodenju: od modne muhe do enega najmočnejših orodij vodenja

Na intenzivni delavnici bomo pokazali, kateri so elementi letnih pogovorov, ki jih mora vodja upoštevati, da so eno najmočnejših orodij vodenja.

4 jeziki vodenja in motiviranja v javnem sektorju

Na ravni vrednot ljudje govorimo različne jezike. Z nekaterimi se takoj razumemo, za druge, se moramo “naučiti tujega jezika”. Kaj so ti jeziki in kako jih govoriti, da bomo kot vodja svoje sodelavce ustrezno vodili in motivirali?

Pomen medosebnega komuniciranja v vodenju

Vznemirljivo potovanje v svet medsebojnega razumevanja in odnosov nas bo peljalo od aktivnega poslušanja, vpliva in pomena neverbalnega komuniciranja (telesna govorica, ton glasu) za razumevanje verbalnega, zaključili pa ga bomo s tremi zaznavnimi položaji za uravnoteženo komuniciranje.

Pomen obvladovanja konfliktov v vodenju

Konflikti lahko končajo vašo kariero, poslovni odnos, zaradi njih lahko izgubite prijatelja ali dobro stranko. Z ustreznimi pristopi lahko večino konfliktov preprečite, z izbiro prave strategije reševanja konfliktov pa večino konfliktov lahko obvladate kot pravi profesionalec.

Strategije in tehnike reševanja konfliktnih situacij:

Konflikti lahko končajo vašo kariero, poslovni odnos, zaradi njih lahko izgubite prijatelja ali dobro stranko. Z uporabo pravih strategij in tehnik pa lahko konflikt postane korak na poti do boljšega (poslovnega ali osebnega) odnosa.

Tehnike kreativnega razmišljanja v vodenju

Dinamika na poslovnem trgu in sodobni poslovni izzivi zahtevajo od vodje nove in kreativne pristope. Na intenzivni delavnici s treningom bomo različne tehnike kreativnega razmišljanja preskusili v praksi na primerih s področja vodenja.

Tehnike in pristopi v (samo)motiviranju

“Koga in kako je možno motivirati in kdo bo motiviral nas” sta pogosti vprašanji v vodenju. Z vpogledom v lastne vrednote in univerzalno motivacijo bomo našli odgovore in predvsem način uporabe v praksi.

Vodenje (dnevnih, tedenskih, mesečnih) sestankov

Sestanki so lahko kratki in učinkoviti, lahko pa postanejo nočna mora in kradljivci dragocenega časa. Z učinkovito pripravo, upoštevanjem medosebnih različnosti in vaše konkretne situacije oblikujemo najbolj optimalen pristop k pripravi, vodenju in evalvaciji vaših (dnevnih, tedenskih, mesečnih) sestankov.

Vodenje razvojnih sestankov

Skupaj smo boljši. Zato je pri razvoju in/ali izboljšavah smiselno uporabiti znanje in energijo celotnega  ali celo razširjenega tima ter uporabiti kreativne pristope. Spoznajte kako, kdaj in zakaj (ne).

“Psihobob” v vodenju – vaš zvesti prijatelj na poti do cilja

Ovire so v vodenju stalnica na poti do želenega cilja. Dovolite, da Psihobob postane vaš zvesti spremljevalec, ki bo poskrbel, da kljub oviram, spremembam in izzivom s svojimi sodelavci dosežete skupne cilje. In se pri tem celo zabavate!

Testiranje potencialnih kandidatov za vodje

Najti dobrega vodjo ni vedno najlaže ali enostavno, dobra izbira pa vam prihrani marsikateri glavobol in lahko pomembno prispeva k uspehu tims.  S posebnimi pristopi in tehnikami potencialne kandidate za vodjo na praktičnih nalogah preskusimo in ocenimo.