Projekt   L’Oreal v sodelovanju z WINGS Namen projekta je bil osvežiti in dopolniti znanje glede podajanja povratne informacije. V podjetju so želeli na enak način kot vodje usposobiti tudi ostale ...
Preberite več
Projekt   Tobačna Ljubljana Projekta "360° povratne informacije" smo se lotili tako, da smo upoštevali trenutno organizacijsko kulturo in usmeritve podjetja v prihodnosti. Vprašalnike smo izdelali skupaj z delovno skupino zaposlenih ...
Preberite več
Projekt   Gorenjska Banka Zgodbo o uspehu z Gorenjsko Banko še ni zaključena, več informacij sledi. 2015 Izbrani Projekti
Preberite več
Projekt   Zepter V podjetju Zepter so želeli drugačen pristop pri pridobivanju novih strank. Skupaj z vodstvom smo zasnovali načrt usposabljanja, ki je obsegal interaktivno delavnico z elementi treninga, sledilo mu ...
Preberite več
Projekt  001 Outfit7 V podjetju Outfit7 si od začetka prizadevajo za ustvarjanje sodelovalne organizacijske kulture, ki bi povezala zaposlene, delovne skupine, dobavitelje, stranke ter poslovne partnerje. Prvotna želja, da bi s ...
Preberite več