Projekt 

 

Zepter

V podjetju Zepter so želeli drugačen pristop pri pridobivanju novih strank. Skupaj z vodstvom smo zasnovali načrt usposabljanja, ki je obsegal interaktivno delavnico z elementi treninga, sledilo mu je obdobje preizkusa v praksi in individualni coaching. Mesec dni kasneje smo po analizi rezultatov izvedli osvežilno delavnico, na kateri smo utrdili pridobljene veščine. Kakšen rezultat smo zabeležili? Odziv strank na prvi klic se je izboljšal za štirikrat. Število takojšnjih oziroma neposrednih zavrnitev se je zmanjšalo kar za osemkrat.

2015